Gümrük ammary

Hormatly adamlar!

Türkmenbaşy Halkara deňiz portynyň 2018-nji ýylyň awgust aýynyň 27-ne “Gümrük ammarynyň işi” üçin 3-26-39-126 belgili Ygtyýarnamany alandygy barada size habar berýäris. Gümrük ammary – Türkmenistanyň çägine getirilen harytlaryň gümrük paçlary, salgytlar tölenilmezden hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ykdysady häsiýetli gadaganlyklar we çäklendirmeler ulanylmazdan gümrük gözegçiligi astynda saklanylýan ýükler üçin gümrük düzgünidir.

Goşmaça soraglar boýunça habarlaşyp bilersiniz:

Email: marketing.dept@turkmenbashiseaport.tm
Tel: + (993) (243) 4-91-57, + (993) (243) 4-91-82

Scroll to Top